93
ท่านประธานสุดที่รัก
ละอองฝัน
เมื่อฉันเลือกที่จะก้าวเข้ามาทำงานที่นี้แล้วไม่ว่าสิ่งที่ต้องเจอมันจะเป็นเช่นไรก็ตาต้องยอมรับมันให้ได้โดยเฉพาะกับเจ้านายของฉัน!!
ท่านประธานสุดที่รัก
ละอองฝัน
เมื่อฉันเลือกที่จะก้าวเข้ามาทำงานที่นี้แล้วไม่ว่าสิ่งที่ต้องเจอมันจะเป็นเช่นไรก็ตาต้องยอมรับมันให้ได้โดยเฉพาะกับเจ้านายของฉัน!!